Мета навчальної дисципліни - формування у студентів практичних знань, умінь, навичок створення відеолекцій, для використання у вищому навчальному закладі в системі дистанційного навчання для організації як повноцінного дистанційного так і змішаного навчання. В процесі вивчення дисципліни формуються знання, уміння, навички роботи студента з програмами обробки відео, звука, набуття практичних навичок роботи з програмними продуктами обробки мультимедіа на рівні кваліфікованого користувача.

Формування у студентів практичних знань, умінь, навичок, досвіду роботи щодо використання у вищому навчальному закладі різних систем дистанційного навчання для організації як повноцінного дистанційного так і змішаного (традиційного і дистанційного) навчання. В процесі вивчення дисципліни формуються знання, уміння, навички, досвід роботи студента у сфері використання дистанційних технологій для самостійного підвищення рівня професійної підготовки

  

Предмет вивчення навчальної дисципліни –педагогічна творчість та майстерність майбутнього педагога як невід’ємні і, разом з тим, специфічні й самодостатні чинники високопродуктивної педагогічної діяльності.

 

Міждисциплінарні зв’язки –викладання дисципліни«Основи педагогічної творчості та майстерності» узгоджено з вивченням психології, педагогіки та спеціальних методик, теоретико-практичним обгрунтуванням проходженням педагогічної практики на основі міжпредметних зв’язків.

 

Мета і завдання навчальної дисципліни –вивчення навчальної дисципліни «Основи педагогічної творчості » сприятиме посиленню особистісної орієнтації професійної підготовки майбутніх фахівців освітньо-виховної сфери, їхньої готовності висококваліфіковано й майстерно виконувати професійні обов’язки, творчо підходити до організації педагогічного процесу, володіти сучасними теоретичними і прикладними знаннями про ефективні дидактичні моделі педагогіки партнертва та дієлогової взаємодії, технології подальшого професійно-педагогічного зростання.