Єфименко Василь Володимирович

76758
18.08.1973 р.
Оcвіта:   Український державний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, 1996 р.
Посада:   Доцент, заступник декана по роботі зі студентами
Наукові ступені і звання:   Кандидат педагогічних наук
Дисципліни, які викладає:   Математична інформатика, комп'ютерна математика, вибрані питання з інформатики, інформатика і комп'ютерна техніка, бази даних та інформаційні системи, математичні методи в інформаційних системах
В університеті працює:   з 1990 р.
Кафедра:   теоретичних основ інформатики

Дослі́дження опера́цій (ДО) — це дисципліна, що займається розробкою й застосуванням методів знаходження оптимальних рішень на основі математичного моделювання у різних областях людської діяльності. ДО тісно пов'язане з системним аналізом, математичним програмуванням, теорією оптимальних рішень.

Використання ІКТ у процесі навчання математичних дисциплін

Курс призначений для навчання людей різного віку роботи з інформаційно-комунікаційними технологіям. Курс включає: теоретичні матеріали, відеоуроки, практичні завдання, тестові задання, випускну роботу. Робота з курсом може здійснюватись в аудиторіях і дистанційно.

Курс «Системи комп’ютерної математики та їх використання у навчальному процесі» присвячений актуальним питанням комп’ютерної математики, зокрема основам роботи у середовищі сучасних систем комп’ютерної математики Maple та Sage. Метою курсу є набуття студентами навичок та умінь розв’язувати математичні з використання засобів СКМ, що необхідні їм для опанування на старших курсах змістом таких навчальних дисциплін як «Методи обчислень» та «Комп’ютерне моделювання».  Окрему увагу приділено основам програмування у середовищі СКМ та питанням використання СКМ у навальному процес

Хмарні технології (англ. cloud technologies) – це кардинально новий сервіс, використовуючи який майбутній вчитель може віддалено працювати та зберігати даних. Дисципліна "Хмарні технології" орієнтовна на студентів фізико-математичних та інформатичних спеціальностей і має своєю метою ознайомлення із основними методологіями хмарних технології; загальний огляд основних хмарних технологій та розгляд основних положень хмарних технології для застосування як в освіті так і в повсякденному житті .