Використання програмних засобів для методичного та дидактичного забезпечення освітнього процесу інформатики

Дисципліна, що займається дослідженням і розробкою відповідно до цілей і змісту навчання програмного, технічного, навчально-методичного, організаційного, психолого-педагогічного забезпечення застосування комп’ютерних технологій у  процесі навчання питань комп'ютерного дизайну.

Метою курсу є систематизація знань про сучасні програми для роботи з відео, звуком, набуття практичних навичок роботи з програмними продуктами обробки мультимедіа на рівні кваліфікованого користувача.

Метою  навчальної дисципліни є систематизація знань про сучасні графічні програми

Мета дисципліни – сформувати систему знань студентів в області робото-технічних систем. Основний акцент робиться на розумінні фундаментальних концепцій і механізмів які лежать в основі функціонування інтелектуальних робото-технічних систем.

Мета вивчення курсу  – ознайомлення студентів із основними принципами і операціями людського мислення, освоєння ними апарату математичної логіки, формування у студентів логічного мислення, алгоритмічної культури, а також уявлення про алгоритм і машину Тьюрінга, аксіоматичний метод та пов'язані з ним проблеми.

В ході практики у студентів закріплюються теоретичні знання, формується розуміння необхідності постійно їх удосконалювати, виникає стійкіший інтерес до професії. Вони отримують уявлення про різноманітність завдань і напрямів роботи у сфері педагогічної діяльності, знайомлять зі шкільною системою і принципами її функціонування. Саме педагогічна практика забезпечує плавний перехід від навчання до роботи.

Дисципліна, що займається дослідженням і розробкою відповідно до цілей і змісту навчання програмного, технічного, навчально-методичного, організаційного, психолого-педагогічного забезпечення застосування комп’ютерних технологій у шкільному навчальному процесі

Розглядаються питання мети навчання,  змісту навчання та методів, засобів, організаційних форм навчання компютерного дизайну.

Вивчення цього курсу дозволить по-новому використовувати сучасні педагогічні технології в навчанні, зорієнтує вчителів на реалізацію спільних телекомунікаційних проектів, телеконференцій, Вебінарів, Веб-квестів, дистанційного навчання.

Метою курсу є систематизація знань про сучасні графічні програми для компютерного дизайну, набуття практичних навичок роботи з програмними продуктами різних видів компютерної графіки на рівні кваліфікованого користувача.