Навчальна дисципліна «Основи інформатики» є пропедевтичною щодо навчання студентів програмуванню та вільному володінню мовою програмування як засобом вирішення традиційного кола завдань алгоритмічною мовою (арифметико-логічних, сортування та пошуку даних, наближеним обчисленням, опрацюванню тексту). У пропонованому курсі акценти розставляються на темах щодо основ алгоритмізації. Навчання основ алгоритмізації сприятиме поступовому переходу до ґрунтовного навчання структур даних в пам’яті та файлах і опису алгоритмів для роботи з ними, до розробки складніших програм, алгоритмів та структур даних сприятиме формуванню рівня знань алгоритмічної мови та в подальшому програмуванню, що допоможе вільно оперувати типами даних та змінних величин довільної складності та алгоритмами їх опрацювання.