Метою курсу є систематизація знань про сучасні графічні програми для компютерного дизайну, набуття практичних навичок роботи з програмними продуктами різних видів компютерної графіки на рівні кваліфікованого користувача.

Мета вивчення курсу  – ознайомлення студентів із основними принципами і операціями людського мислення, освоєння ними апарату математичної логіки, формування у студентів логічного мислення, алгоритмічної культури, а також уявлення про алгоритм і машину Тьюрінга, аксіоматичний метод та пов'язані з ним проблеми.

В курсі студенти ознайомляться з поняттям і принципами роботи  технологій, які використовують штучний інтелект, машинне навчання та аналіз великих даних