"Чисельні методи" - розділ інформатики та математики, в якому вивчаються питання побудови, дослідження, застосування алгоритмів наближеного (зокрема, чисельного) розв’язування математичних задач, що моделюють різноманітні процеси. У наш час більшість обчислювальних алгоритмів орієнтована на використання комп’ютера.

У курсі розглядаються фундаментальні поняття інформатики: інформаційна, зокрема математична, модель, обчислювальний експеримент і технологія його здійснення, що лежать в основі проведення наукових та прикладних досліджень.