Курс об'єктно-орієнтованого проектування та програмування.

Даний курс присвячений розробці та аналізу алгоритмів.

Дисципліна «Конструювання та аналіз алгоритмів» дозволяє набути студентам додаткових фахових компетенції при опануванні циклу дисциплін професійної підготовки.

Мета вичення навчальної дисципліни - ознайомлення студентів з основними концепціями сучасних мов програмування, формування  систематичних знань з теорії та практики програмування на мовах високого рівня (програмуванням на мові C#), формування цілісного уявлення про загальні властивості мов програмування високого рівня.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Вибрані питання інформатики: Сучасні мови програмування» є

  1. Ознайомити студентів з принципами побудови сучасних алгоритмічних мов.
  2. Ознайомити студентів з прийомами конструювання алгоритмів при вирішенні різного роду задач, з концепціями сучасного програмування на мові С#.
  3. Навчити створенню  простих Windows-додатків, використовуючи мову високого рівня С#.