Курс об'єктно-орієнтованого проектування та програмування.

Мета вичення навчальної дисципліни - ознайомлення студентів з основними концепціями сучасних мов програмування, формування  систематичних знань з теорії та практики програмування на мовах високого рівня (програмуванням на мові C#), формування цілісного уявлення про загальні властивості мов програмування високого рівня.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Вибрані питання інформатики: Сучасні мови програмування» є

  1. Ознайомити студентів з принципами побудови сучасних алгоритмічних мов.
  2. Ознайомити студентів з прийомами конструювання алгоритмів при вирішенні різного роду задач, з концепціями сучасного програмування на мові С#.
  3. Навчити створенню  простих Windows-додатків, використовуючи мову високого рівня С#.