Даний курс присвячений розробці та аналізу алгоритмів.

Дисципліна «Конструювання та аналіз алгоритмів» дозволяє набути студентам додаткових фахових компетенції при опануванні циклу дисциплін професійної підготовки.

Курс теорії ймовірностей та математичної статистики для студентів гуманітарних спеціальностей