Основні відомості про мови програмування. Основні відомості про мову програмування С++.

Розробка крос-платформних додатків з використанням .NET Core та Xamarin Forms

Основні положення та принципи паралельного програмування

Розробка додатків для Windows з використанням Windows Presentation Foundation

Для навчання студентів спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення

Загальні відомості про шаблони проектування та програмування.

Їх практичне застосування.

Розгляд можливостей мови розмітки XAML для створення графічного інтерфейсу програм.

Інструменти та механізми платформи .NET для роботи з різними видами даних.

Застосування інфраструктури NET Core для розробки кроссплатформних додатків.

Метою викладання навчальної дисципліни «Економіка програмного забезпечення» є систематизоване подання теоретичних основ економіки програмного забезпечення, вивчення сучасних підходів вартісної оцінки розробки програмного забезпечення, методів її проведення, моделей трудомісткості розробки; отримання практичних навичок проведення оцінок розміру, тривалості та вартості розробки програмного забезпечення.