Метою та завданням навчальної дисципліни є набуття фундаментальних теоретичних знань і практичних навичок з питань правильної постановки та комп'ютерозованого розв'язування оптимізаційних задач методами математичного програмування.