Програма варіативної навчальної дисципліни “ Соціальна інформатика ” складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра напряму 1301 “ Соціальне забезпечення ” спеціальності 6.130101 “ Соціальна допомога ”

Дисципліна для студентів 2 курсу спеціальності "Соціальна допомога" Інституту соціальної роботи та управління