Невід’ємною складовою оволодіння кваліфікаційними навичками фахівців у сфері інформаційних технологій та систем є необхідність оволодіння засобами управління проектами. Навчальний курс присвячено розкриттю основ багатогранної та складної предметної області управління проектами у обсязі необхідному в підготовці слухачів за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки». В навчальному курсі подано загальний та практичний матеріал, тематичний глосарій, опис програмних засобів управління проектами, розкрито зміст міжнародного стандарту сертифікації системи управління проектами.