Курси, які не використовуються або перебувать у розробці

Продовження курсу "Бази даних" із попередньго семестру.
Використання мови SQL. 
Спеціальні об’єкти  реляційних баз даних 
Механізм внесення змін до БД.
Нереляційні бази даних.
Case-засоби побудови запитів та БД.
Засоби підключення із зовнішніх додатків до  БД

Виробнича технологічна практика
Кафедра програмної інженерії. 3 курс.

Курсова робота є завершальним етапом в опануванні дисциплін з програмування, що вивчалися студентами першого та другого курсів спеціальності ІПЗ.

Мета курсової роботи - виконання дослідження щодо поставленої задачі, закріплення знань і навичок зі створення програм. Вона досягається через виконання об'єктного аналізу з області поставленої задачі, розробкі проекту програми засобами UML, реалізації власних класів на обраній мові ООП, складання, налагодження і документування програми в цілому.

Результатом роботи є технічне завдання до проекту, пояснювальна записка, що містить опис проекту, дієздатна програма, її прокоментований текст на мові програмування, відповідні графічні матеріали та інструкція оператора.

Правова освіта є складовою частиною системи освіти і має на меті формування високого рівня правової культури та правосвідомості особи, її ціннісних орієнтирів та активної позиції як члена громадянського суспільства. Правова культура передбачає знання основних положень чинного законодавства та вміння ними користуватися. Курс лекцій "Правові аспекти розвитку освіти" допоможе краще зрозуміти слухачам курсів підвищення кваліфікації права та обов'язки учасників освітнього процесу, методи ефективного вирішення спірних правовідносин.

Проектний практикум для групп 21ІПЗ та 22ІПЗ