Дисципліна "Термодинаміка і статистична фізика" викладається бакалаврам спеціальностей 014 Середня освіта (фізика) та 104 Фізика та астрономія. 

В курсі «Термодинаміка і статистична фізика)» студенти ознайомлюються з основними поняттями, законами постулатами та принципами термодинаміки та статистичної фізики та методами дослідження термодинамічних систем; навчаються використовувати набуті при вивченні теоретичні знання для розв’язування практичних задач.